รับสมัครงาน
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

วันที่ 6 มี.ค. 2554 )
 

ด้วยโรงพยาบาลท่าโรงช้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ในตำแหน่ง นักการแพทย์แผนไทย 3 อัตรา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 6 อัตรา พนักงานทั่วไป 8 อัตราและพนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 230 คน จำนวนคนโหวต 0 คน