รับสมัครงาน
สำนักงาน กศน. จ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 5 ก.พ. 2554 )
 
สำนักงาน กศน. จ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ในวันเวลาราชการ
สำหรับตำแหน่งที่ปิดรับสมัคร ประกอบด้วย ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน อำเภอท่าชนะ จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ กศน.ตำบลประสงค์ และ กศน.ตำบลคลองพา ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน อำเภอไชยา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน กศน.ตำบลปากหมาก และตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน อำเภอในท้องที่ทุกอำเภอใน จ.สุราษฎร์ธานี ที่มีตำแหน่งว่างโดยขึ้นบัญชีไว้
ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ให้สมัครได้ที่ กศน.อำเภอ ที่ประสงค์จะปฏิบัติงาน โดยเลือกอำเภอใดอำเภอหนึ่ง และหากประสงค์จำทำงานที่อำเภอใดก็ได้คือไม่ระบุอำเภอ ให้สมัครได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถนนอำเภอ อำแภอเมืองฯ โทร.077-284998


สวท.สุราษฎร์ธานี
จำนวนคนอ่าน 610 คน จำนวนคนโหวต 0 คน