FONTSIZE
ข่าวท้องถิ่น
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "วชิรวิชาการ" ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕

วันที่ 13 พ.ย. 2555 )
 
 
        เมื่อวันที่ (9 พ.ย 2555) เวลา 13:00 น. นายวินชัย อุยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวและประชุมกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ " วชิรวิชาการ” ครั้ง 7 ประจำปี 2555 ที่ 9 พ.ศ 2555 ณ โรงแรมร้อยเกาะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นายทศพล งานไพโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าข่าม นายมนตรี เพชรขุ้ม นายกองค์การบริหาร จ.สุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารวม
       
         นายวินชัย อุยางกูร กล่าวว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนา การพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงการพัฒนาเด็ก เยาวชน ให้มีคุณภาพทางด้านรางกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม นั้นหมายถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสนองต่อการพัฒนาปัจจัยดังกล่าวข้างต้น
 
        ในปัจจุบันการแข่งขันทักษะทางวิชาการเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองท่าข้ามสานต่อแนวคิดด้านการศึกษา เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนของทุกสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองท้องถิ่น ได้มีเวทีแห่งการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยถือเอาพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาราวชิราวุธ อันเป็นมงคลนามของล้นเกล้ารัชการที่ 6 เป็นชื่องานว่า "วชิรวิชาการ” ตั้งแต่ ปี พ.ศ 2549
 
        การจัดงานในครั้งนี้เพื่อได้ฝึกทักษะตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของต้นเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การที่เทศบาลเมืองท่าข้าม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 2 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ได้เผนึกกำลังร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งนี้ขึ้น จึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้การสนับสนุนและสมควรได้รับการยกย่องชมเชย
 
         ดังนั้น การจัดงานแถลงข่าวประชุมกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดหระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคต ซึ่งพระองค์ทรงวางรากฐานการศึกษาของชาติ และเพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาให้สูงขึ้น
 
 
ภาพข่าวจาก: สวศ.สุราษฎร์ธานี (นายสิทธิพงษ์ เอี่ยมสูงเนิน) วันที่ 13 พ.ย. 55
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ขอเชิญชวนข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "วชิรวิชาการ" ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ ซอยวัดสุนทรนิวาส (ซอยข้างนิสสัน) ม. 3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-16.00 น.
งานชักพระ-ทอดผ้าป่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2555(มีคลิป)
นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดพิธีถวายน้ำสรงพระศพ เพื่อเป็นการถวายอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พบกระบือที่สุราษฎร์ฯ ป่วยเป็นวัณโรค เตรียมเชือดฝังกลบ 23 ตัว
ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล เกาะพงัน เปิดให้บริการแล้ววันนี้(19 กันยายน พ.ศ.2555)
สภาพอากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)
ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี แสดงศักยภาพและบทบาททางวิชาการต่อสาธารณชน ในงาน "ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2555"
มรส.ร่วมเสวนาปราชญ์ท้องถิ่นต่อยอดเรียนรู้ชุมชน
test
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี จัดงาน suratthani polyteachnic collage champion 2016
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฏร์ธานี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จับมือเครือข่ายสื่อมวลชนและองค์กรต่างๆรณรงค์ต้านบุหรี่หวังลดนักสูบหน้าใหม่
ข้าราชการและพุทธศาสนิกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมบริจาคปัจจัยสมทบทุน ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมประชาสัมพันธ์ นำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร
จำนวนคนอ่าน 3215 คน จำนวนคนโหวต 10 คน

  จำนวนคนโหวต 10 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
20%
  ให้ 2 คะแนน
 
10%
  ให้ 3 คะแนน
 
10%
  ให้ 4 คะแนน
 
20%
  ให้ 5 คะแนน
 
40%
 • ความคิดเห็นที่ 19
 • แจ้งลบ
    [url=http://zofrangeneric.date/]generic zofran[/url] [url=http://generic-propecia.cricket/]generic propecia[/url] [url=http://clomid-for-men.us/]visit website[/url] [url=http://nexium-40mg.trade/]nexium 40 mg[/url] [url=http://lasix-generic.science/]lasix iv[/url] [url=http://buyallopurinol.club/]buy allopurinol[/url]
    ascopyhqrrw3 [30/11/2016 - 15:38:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 18
 • แจ้งลบ
    [url=http://albuterol-inhaler.science/]albuterol[/url] [url=http://ampicillin-500mg.cricket/]ampicillin 500 mg[/url] [url=http://lisinoprilhydrochlorothiazide.date/]lisinopril hydrochlorothiazide[/url] [url=http://acyclovir-800-mg.science/]acyclovir[/url] [url=http://valtrex-online.party/]valtrex prices[/url] [url=http://buycrestor.site/]crestor[/url] [url=http://tadalafil20mg.date/]tadalafil 10 mg[/url]
    ascopykh2qyx [30/11/2016 - 08:13:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 17
 • แจ้งลบ
    [url=http://ampicillin.gdn/]buy ampicillin[/url] [url=http://cephalexin-500.trade/]cephalexin 500[/url] [url=http://nexium-otc.trade/]nexium otc[/url] [url=http://kamagra-online.xyz/]kamagra online[/url]
    ascopy9nn8iv [11/11/2016 - 04:30:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 16
 • แจ้งลบ
    [url=http://augmentin875.webcam/]augmentin 875[/url] [url=http://acomplia20mgrimonabant.top/]acomplia uk[/url] [url=http://buyclindamycin.men/]clindamycin[/url] [url=http://buylasix.red/]website here[/url]
    ascopy5usfgu [24/10/2016 - 04:19:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 15
 • แจ้งลบ
    [url=http://citalopram.red/]citalopram 40 mg[/url] [url=http://citalopram-online.science/]citalopram online no prescription[/url] [url=http://neurontinonline.party/]buy neurontin online[/url] [url=http://cheapcialis.bid/]cheap cialis[/url] [url=http://zofrangeneric.trade/]zofran[/url] [url=http://diclofenaconline.gdn/]diclofenac sodium[/url]
    ascopym125ky [01/10/2016 - 16:18:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 14
 • แจ้งลบ
    [url=http://lisinoprilgeneric.eu/]lisinopril without an rx[/url] [url=http://citalopramforanxiety.party/]10mg citalopram[/url] [url=http://genericretina.xyz/]retin-a[/url] [url=http://buy-motrin.stream/]motrin[/url] [url=http://vitaminc.trade/]vitamin c[/url]
    ascopy1bcwsw [15/08/2016 - 20:45:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 13
 • แจ้งลบ
    นะขอรับ นินๆ
    ด.ช.หมามุ่ย รักการเรียน [08/12/2014 - 09:09:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 12
 • แจ้งลบ
    แล้วที่คุยส่งมานี่ล่ะขอรับ คุณได้เข้าร่วมการแข่งขันหรือขอรับ กรุณาตอบกระผมด้วยขอรับ
    ด.ช.หมาหมุ่ย รักการเรียน [08/12/2014 - 09:06:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 11
 • แจ้งลบ
    พวกคุนเเข่งชื่อยวกันหรอ
    คนธรรมดา [08/12/2014 - 09:05:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 10
 • แจ้งลบ
    คือ กระผมพูดความจริงนะขอรับ มิได้พูดปดแต่อย่างใด
    ด.ช.หมาหมุ่ย รักการเรียน [08/12/2014 - 09:03:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 9
 • แจ้งลบ
    ทำไมมาเขียนล้อเลียนผมอย่างงี้ ฮือๆ
    ด.ช.มานพณ์ ศรีเกษตร [08/12/2014 - 08:59:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 8
 • แจ้งลบ
    เห็นด้วย 58303
    ด.ช.อดิศักด์ วัฒนาพงศืสกรพงศืตะนุนามสามมะกรอมรรัตนโกสินทร์วินมอเตอร์ไซด์สิริอำไพนวมินทราวบดีขนบธรรมเนียมประเพณีอนุกูลธนาสรสังกัดบวรนิเวศกนกดาชดาอมรพิชอรวรรณกันวราอนุพงศืสาครนิตินุกูลการลอุบุลราชธานีนโรดมสงครามบริวรอ่อนละออคำไพเราะเสนาะหูดูถึงหน้ามีสง่าราศ [03/12/2014 - 13:22:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 7
 • แจ้งลบ
    เห็นด้วย
    ด.ช.ชื่อยาวๆ รัตนโกสินมหินธราอยูธยามหาดิลกพบนพรัตร์ราชธานีบุรีรมบรมราชชนิเวธมหาสถานอมรวิมารสถิตสังกัดอัตติยะวิทสนุกรมปาสิต วิ่งไปโรงเีรยนสะดุดขี้หมาล้มจงหัวเเตกเเล้วไปหาหมอหมอไม่อยู่ไปหาปู่ปู่ชักว่า*ไปหายายยายตำหมากกระเด็นใส่ปากอะหรอยจุงเบยนะจริงๆๆ นะไม่ไ [03/12/2014 - 13:22:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 6
 • แจ้งลบ
    เห็นด้วย ผมนี่ยกนิ้วกลางให้เลย
    คนธรรมดาที่เดินอยู่บนสรรวค์เเล้วอยู่ๆก็สะดุดก้อนหินตกลงมาในถังขยะเดินออกมาเจอคนบ้าเเล้วไปตีหัวเค้าจนตายเลยติดคุก [03/12/2014 - 13:15:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 5
 • แจ้งลบ
    เห็นด้วยเลยขอรั้ชชชชชช
    ด.ช.สปิริท วัฒกิจนาชัยบรรลัยอมรรักสวัสดเวทินกาฬสินธุ์บรรพบุรีเปรมดิ์เกษมศรีมีทิวากร [03/12/2014 - 13:13:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 4
 • แจ้งลบ
    เห็นด้วยคับเด็กชายหมามุ่ย
    ด.ช. ผมก็ไม่รุว่าจะเขียนชื่อยาวๆ ยังไงดีผมก็อยากพิมพ์ชื่อให้ยาวๆๆเหมื่อนคนอื่นเค้า [03/12/2014 - 13:11:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3
 • แจ้งลบ
    เป็นประสบการณ์ที่ดีเลยขอรับ กระผมไปแข่งอ่านทำนองเสนาะมา ท่านกรรมการใจดีทีเดียวเลยล่ะขอรับ ผมท่องบทอาขยาน เป็นมนุษย์หรือ เป็นคนด้วยล่ะขอรับ ขอบคุณนะขอรับที่ให้กระผมได้ที่ 1
    ด.ช.หมาหมุ่ย รักการเรียน [03/12/2014 - 13:10:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    บลาาาาา
    คนธรรมดา [03/12/2014 - 12:59:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    เดเหกดหกดหกดกหดกหดหกดหกดกหดกหดกหดหกดหกดกหดกหดหกดกหดหกฟดกเด้ะ้เอออออออออออออออออออออออออออดเ
    ด.ช.มานพณ์ ศรีเกษตร [26/11/2014 - 20:01:38]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *

   
  « สิงหาคม 2560 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31
  ดูปฏิทินทั้งหมด
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  43 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
  โทรศัพท์ 077-200921,077-200791