FONTSIZE
ข่าวท้องถิ่น
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "วชิรวิชาการ" ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕

วันที่ 13 พ.ย. 2555 )
 
 
        เมื่อวันที่ (9 พ.ย 2555) เวลา 13:00 น. นายวินชัย อุยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวและประชุมกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ " วชิรวิชาการ” ครั้ง 7 ประจำปี 2555 ที่ 9 พ.ศ 2555 ณ โรงแรมร้อยเกาะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นายทศพล งานไพโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าข่าม นายมนตรี เพชรขุ้ม นายกองค์การบริหาร จ.สุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารวม
       
         นายวินชัย อุยางกูร กล่าวว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนา การพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงการพัฒนาเด็ก เยาวชน ให้มีคุณภาพทางด้านรางกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม นั้นหมายถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสนองต่อการพัฒนาปัจจัยดังกล่าวข้างต้น
 
        ในปัจจุบันการแข่งขันทักษะทางวิชาการเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองท่าข้ามสานต่อแนวคิดด้านการศึกษา เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนของทุกสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองท้องถิ่น ได้มีเวทีแห่งการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยถือเอาพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาราวชิราวุธ อันเป็นมงคลนามของล้นเกล้ารัชการที่ 6 เป็นชื่องานว่า "วชิรวิชาการ” ตั้งแต่ ปี พ.ศ 2549
 
        การจัดงานในครั้งนี้เพื่อได้ฝึกทักษะตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของต้นเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การที่เทศบาลเมืองท่าข้าม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 2 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ได้เผนึกกำลังร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งนี้ขึ้น จึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้การสนับสนุนและสมควรได้รับการยกย่องชมเชย
 
         ดังนั้น การจัดงานแถลงข่าวประชุมกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดหระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคต ซึ่งพระองค์ทรงวางรากฐานการศึกษาของชาติ และเพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาให้สูงขึ้น
 
 
ภาพข่าวจาก: สวศ.สุราษฎร์ธานี (นายสิทธิพงษ์ เอี่ยมสูงเนิน) วันที่ 13 พ.ย. 55
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "วชิรวิชาการ" ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ ซอยวัดสุนทรนิวาส (ซอยข้างนิสสัน) ม. 3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-16.00 น.
งานชักพระ-ทอดผ้าป่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2555(มีคลิป)
ขอเชิญชวนข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดพิธีถวายน้ำสรงพระศพ เพื่อเป็นการถวายอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
มรส.ร่วมเสวนาปราชญ์ท้องถิ่นต่อยอดเรียนรู้ชุมชน
ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี ประสานทุกภาคส่วนเร่งจับกุมคนร้ายเหตุฆาตกรรมสองนักท่องเที่ยวที่เกาะเต่า
รพ.เกาะสมุยไม่ห่วงโรคฉี่หนูระบาดในพื้นที่
สุราษฎร์ธานี - อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนธิกำลังกว่า 100 นาย ลงพื้นที่เฝ้าระวังการไล่ล่าช้างงาดำ และกระทิงยักษ์
แจ้งความหนุ่มใหญ่ลวงเด็ก 15 ทำอนาจารอ้างชอบพอกัน
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี จัดงาน suratthani polyteachnic collage champion 2016
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฏร์ธานี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จับมือเครือข่ายสื่อมวลชนและองค์กรต่างๆรณรงค์ต้านบุหรี่หวังลดนักสูบหน้าใหม่
ข้าราชการและพุทธศาสนิกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมบริจาคปัจจัยสมทบทุน ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมประชาสัมพันธ์ นำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร
รฟท.เปิดเวทีสาธารณะครั้งที่ 2 ให้ชาวสุราษฎร์ ร่วมพัฒนารถไฟทางคู่ช่วงชุมพร - สุราษฎฑร์ เติมเต็มโครงข่ายระบบรางสู่ภาคใต้ ช่วยเพิ่มการขนส่งสินค้าเป็น 1.11 ล้านตัน/ปี ในปี 2569
จำนวนคนอ่าน 1273 คน จำนวนคนโหวต 8 คน

  จำนวนคนโหวต 8 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
13%
  ให้ 2 คะแนน
 
13%
  ให้ 3 คะแนน
 
13%
  ให้ 4 คะแนน
 
13%
  ให้ 5 คะแนน
 
50%
 • ความคิดเห็นที่ 13
 • แจ้งลบ
    นะขอรับ นินๆ
    ด.ช.หมามุ่ย รักการเรียน [08/12/2014 - 09:09:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 12
 • แจ้งลบ
    แล้วที่คุยส่งมานี่ล่ะขอรับ คุณได้เข้าร่วมการแข่งขันหรือขอรับ กรุณาตอบกระผมด้วยขอรับ
    ด.ช.หมาหมุ่ย รักการเรียน [08/12/2014 - 09:06:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 11
 • แจ้งลบ
    พวกคุนเเข่งชื่อยวกันหรอ
    คนธรรมดา [08/12/2014 - 09:05:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 10
 • แจ้งลบ
    คือ กระผมพูดความจริงนะขอรับ มิได้พูดปดแต่อย่างใด
    ด.ช.หมาหมุ่ย รักการเรียน [08/12/2014 - 09:03:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 9
 • แจ้งลบ
    ทำไมมาเขียนล้อเลียนผมอย่างงี้ ฮือๆ
    ด.ช.มานพณ์ ศรีเกษตร [08/12/2014 - 08:59:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 8
 • แจ้งลบ
    เห็นด้วย 58303
    ด.ช.อดิศักด์ วัฒนาพงศืสกรพงศืตะนุนามสามมะกรอมรรัตนโกสินทร์วินมอเตอร์ไซด์สิริอำไพนวมินทราวบดีขนบธรรมเนียมประเพณีอนุกูลธนาสรสังกัดบวรนิเวศกนกดาชดาอมรพิชอรวรรณกันวราอนุพงศืสาครนิตินุกูลการลอุบุลราชธานีนโรดมสงครามบริวรอ่อนละออคำไพเราะเสนาะหูดูถึงหน้ามีสง่าราศ [03/12/2014 - 13:22:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 7
 • แจ้งลบ
    เห็นด้วย
    ด.ช.ชื่อยาวๆ รัตนโกสินมหินธราอยูธยามหาดิลกพบนพรัตร์ราชธานีบุรีรมบรมราชชนิเวธมหาสถานอมรวิมารสถิตสังกัดอัตติยะวิทสนุกรมปาสิต วิ่งไปโรงเีรยนสะดุดขี้หมาล้มจงหัวเเตกเเล้วไปหาหมอหมอไม่อยู่ไปหาปู่ปู่ชักว่า*ไปหายายยายตำหมากกระเด็นใส่ปากอะหรอยจุงเบยนะจริงๆๆ นะไม่ไ [03/12/2014 - 13:22:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 6
 • แจ้งลบ
    เห็นด้วย ผมนี่ยกนิ้วกลางให้เลย
    คนธรรมดาที่เดินอยู่บนสรรวค์เเล้วอยู่ๆก็สะดุดก้อนหินตกลงมาในถังขยะเดินออกมาเจอคนบ้าเเล้วไปตีหัวเค้าจนตายเลยติดคุก [03/12/2014 - 13:15:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 5
 • แจ้งลบ
    เห็นด้วยเลยขอรั้ชชชชชช
    ด.ช.สปิริท วัฒกิจนาชัยบรรลัยอมรรักสวัสดเวทินกาฬสินธุ์บรรพบุรีเปรมดิ์เกษมศรีมีทิวากร [03/12/2014 - 13:13:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 4
 • แจ้งลบ
    เห็นด้วยคับเด็กชายหมามุ่ย
    ด.ช. ผมก็ไม่รุว่าจะเขียนชื่อยาวๆ ยังไงดีผมก็อยากพิมพ์ชื่อให้ยาวๆๆเหมื่อนคนอื่นเค้า [03/12/2014 - 13:11:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3
 • แจ้งลบ
    เป็นประสบการณ์ที่ดีเลยขอรับ กระผมไปแข่งอ่านทำนองเสนาะมา ท่านกรรมการใจดีทีเดียวเลยล่ะขอรับ ผมท่องบทอาขยาน เป็นมนุษย์หรือ เป็นคนด้วยล่ะขอรับ ขอบคุณนะขอรับที่ให้กระผมได้ที่ 1
    ด.ช.หมาหมุ่ย รักการเรียน [03/12/2014 - 13:10:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    บลาาาาา
    คนธรรมดา [03/12/2014 - 12:59:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    เดเหกดหกดหกดกหดกหดหกดหกดกหดกหดกหดหกดหกดกหดกหดหกดกหดหกฟดกเด้ะ้เอออออออออออออออออออออออออออดเ
    ด.ช.มานพณ์ ศรีเกษตร [26/11/2014 - 20:01:38]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *

   
  « พฤษภาคม 2559 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31
  ดูปฏิทินทั้งหมด
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  43 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
  โทรศัพท์ 077-200921,077-200791