FONTSIZE
ประเด่นข่าว IOC
โรคติดต่อ ในประเทศไทย ที่ควรรู้จัก

วันที่ 10 ก.ค. 2556 )
 
 
โรคติดต่อ คือ โรคที่สามารถถ่ายทอดติดต่อถึงกันได้ระหว่างบุคคล โดยมีเชื้อจุลินทรีย์ต่าง ๆ เป็นสาเหตุของโรค และถึงแม้ว่าเชื้อโรคจะเป็นตัวก่อเหตุ แต่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของมนุษย์ ก็เป็นปัจจัยร่วมที่สำคัญที่จะทำให้เกิดโรคติดต่อนั้น ๆ ขึ้น

โรคติดต่อ ในประเทศไทย

ในปี พ.ศ.2523 ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523 โดยได้มีประกาศรัฐมนตรี เรื่องโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ เรียงตามลำดับดังนี้

1. โรคติดต่อ อันตราย มีอยู่ 4 โรค ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ ไข้เหลือง และกาฬโรค

2. โรคติดต่อ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2524 มีอยู่ 44 โรค คือ อหิวาตกโรค กาฬโรค ไข้ทรพิษ ไข้เหลือง ไข้กาฬหลังแอ่น คอตีบ ไอกรน โรคบาดทะยัก โปลิโอ ไข้หัด ไข้หัดเยอรมัน โรคคางทูม ไข้อีสุกอีใส ไข้หวัดใหญ่ ไข้สมองอักเสบ ไข้เลือดออก โรคพิษ สุนัขบ้า โรคตับอักเสบ โรคตาแดงจากไวรัส อาหารเป็นพิษ โรคบิดบะซิลลารี (bacillary dysentery) โรคบิดอะมีบา (amoebic dysentery) ไข้รากสาดน้อย ไข้รากสาดเทียม ไข้รากสาดใหญ่ สครับไทฟัส (scrub typhus) มูรีนไทฟัส (murine typhus) วัณโรค โรคเรื้อน ไข้จับสั่น แอนแทร็กซ์ (antrax) โรคทริคิโนซิส (trichinosis) โรคคุดทะราด โรคเล็พโทสไปโรซิส (โรคฉี่หนู) ซิฟิลิส หนองใน หนองในเทียม กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง แผลริมอ่อน แผลกามโรคเรื้อรังที่ขาหนีบ โรคไข้กลับซ้ำ โรคอุจจาระร่วง โรคแผลเรื้อรัง และโรคเท้าช้าง

3. โรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ มีอยู่ 15 โรค ได้แก่ อหิวาตกโรค กาฬโรค ไข้ทรพิษ ไข้เหลือง คอตีบ บาดทะยักในเด็กเกิดใหม่ โปลิโอ ไข้สมองอักเสบ ไข้พิษสุนัขบ้า ไข้รากสาดใหญ่ แอนแทร็กซ์ โรคทริคิโนซิส ไข้กาฬหลังแอ่น โรคคุดทะราดระยะติดต่อ โรคเอดส์ (AIDS) หรือกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันโรคเสื่อม

ปัจจุบัน โรคติดต่อ ที่เป็นอันตรายหลายชนิดถูกควบคุมและกำจัดไปหมดแล้ว เช่น กาฬโรค ไข้ทรพิษ ส่วน โรคติดต่อ บางชนิดยังคงพบอยู่บ้างแต่ลดความรุนแรงของโรคลง เช่น อหิวาตกโรค แต่ก็ยังคงมี โรคติดต่อ หลายชนิดปรากฎอยู่ และยังพบ โรคติดต่อ ชนิดใหม่เกิดขึ้นอยู่

โรคติดต่อ ที่ควรรู้จัก

โรคติดต่อ ที่ยังพบในปัจจุบันมีอยู่หลายโรค แต่ โรคติดต่อ อะไรบ้างที่เราพบได้บ่อย และควรรู้จักไว้ มาดูกัน

อหิวาตกโรค (Cholera)

อหิวาตกโรค แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ อหิวาตกโรคชนิดแท้ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย วิบริโอ คอเลอเร ส่วน อหิวาตกโรค ชนิดเทียม เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เอลเทอร์ วิบริโอ ซึ่งอยู่ในอุจจาระหรืออาเจียนของผู้ป่วย และแพร่กระจายอยู่ในอาหารและน้ำดื่มได้ โดยมีแมลงวันเป็นตัวพาหะ

ผู้ป่วย อหิวาตกโรค อาจไม่มีอาการ มีอาการอย่างอ่อน เช่น ปวดท้อง ท้องเสียท้องร่วงวันละหลายครั้ง แต่ 1-2 วันก็หายเป็นปกติ หรือผู้ป่วยบางคนอาจมีอาการรุนแรงมาก คือ ถ่ายอุจจาระเหลวคล้ายน้ำซาวข้าว มีกลิ่นคาว อาเจียน ซึ่งการถ่ายบ่อยทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่ จนเกิดอาการอ่อนเพลีย ชีพจรเต้นเบาลง และเสียชีวิตในที่สุด

การป้องกัน อหิวาตกโรค ทำได้โดยการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ ร้อน ๆ ใช้ช้อนกลาง และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ ดื่มและใช้น้ำที่สะอาด ทำลายขยะแหล่งแพร่เชื้อโรค และใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ จะช่วยลดความเสี่ยงจากการป่วยด้วยโรคดังกล่าวได้

ไข้หวัด และ ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส สามารถเกิดได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย และติดต่อกันง่ายมาก ระบาดตลอดทั้งปี แต่มักเกิดในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง เช่น ฤดูฝนต่อกับฤดูหนาว

โรคตาแดง (Conjunctiva)

เป็น โรคติดต่อ ที่แพร่ระบาดได้เร็ว ผ่านการสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วยตาแดง และมักระบาดในช่วงหน้าฝน กับเด็ก ๆ ทั้งนี้โรคตาแดง ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต แต่ต้องรีบรักษา

โรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal Meningitis)

เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลัน พื้นที่ที่มีอุบัติการณ์ของโรคสูงติดต่อกันหลายปี ได้แก่ แอฟริกากลางแถบทะเลทรายซาฮารา สามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองน้ำมูก น้ำลาย จากปาก จมูกของผู้ที่เป็นพาหะ (ผู้ติดเชื้อแต่ยังไม่มีอาการป่วยแสดงออกมา)

อาการของผู้เป็น ไข้กาฬหลังแอ่น จะปวดศีรษะมาก อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน เจ็บคอ คอแข็ง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อ มักมีผื่นเลือดออกใต้ผิวหนังร่วมกับจ้ำเลือดขึ้นตามตัว แขนขา อาจมีอาการของเยื่อหุ้มสมองอักเสบร่วมด้วย ในรายที่เป็นรุนแรงผู้ป่วยจะซึม ชัก และช็อก เสียชีวิตได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังเริ่มมีอาการ การยืนยันการวินิจฉัยโรค ทำได้โดยการเจาะน้ำไขสันหลังส่งตรวจหาเชื้อ miningococci

ไข้สมองอักเสบ (Encephalitis)

โรคไข้สมองอักเสบ เกิดจากได้เชื้อไวรัสหลายชนิด แต่ในประเทศไทยมักพบจากเชื้อไวรัส Japanese encephalitis หรือเรียกว่า เจอี (JE) ทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ อัตราการป่วยตาย อยู่ระหว่างร้อยละ 20-30 ผู้ป่วยส่วนใหญ่คือเด็ก อายุตั้งแต่ 5-10 ปี และพบโรคนี้ได้ชุกชุมในฤดูฝน ในประเทศไทยพบโรคนี้ในภาคเหนือมากกว่าภาคอื่น ๆ

ผู้ติดเชื้อไข้สมองอักเสบ จะไม่แสดงอาการ โดยมีเพียง 1 ใน 300-500 คนเท่านั้นที่จะมีอาการ คือ เป็นไข้ ปวดเมื่อย อ่อนเพลีย ต่อไปอาการปวดศีรษะจะมากขึ้น อาเจียน ง่วงซึมจนไม่รู้สึกตัว บางรายอาจมีอาการเกร็งชักกระตุกด้วย อาจมีอาการหายใจไม่สม่ำเสมอ ในรายที่เป็นรุนแรงมากจะถึงแก่กรรมประมาณวันที่ 7-9 ของโรค ถ้าพ้นระยะนี้แล้วจะผ่านเข้าระยะฟื้นตัว ระยะเวลาของโรคทั้งหมดประมาณ 4-7 สัปดาห์ เมื่อหายแล้วประมาณร้อยละ 60 ของผู้ป่วยจะมีความพิการเหลืออยู่ เช่น อัมพาตแบบแข็งเกร็ง (spastic) ของแขนขา มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง มีสติปัญญาเสื่อม ปัจจุบัน โรคไข้สมองอักเสบ ยังรักษาไม่ได้ แต่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน 2 ครั้ง ห่างกัน 1 เดือน แล้วฉีดเพิ่มอีก 1 ครั้งหลังจากฉีดเข็มที่ 2 ได้ 1 ปี ควรจะเริ่มให้วัคซีนนี้เมื่ออายุ 1 ปีครึ่ง พร้อมกับการให้ booster dose DTP และ OPV รวมทั้งหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกยุงกัด อันเป็นพาหะของโรค

ไข้เหลือง (Yellow fever)

ไข้เหลือง เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดการระบาดใหญ่ในทวีปแอฟริกา และอเมริกา มาตั้งแต่ 400 ปีก่อน คำว่า "เหลือง" มาจากอาการตัวเหลืองหรือดีซ่าน (Jaundice) ที่มักพบในผู้ป่วย และยังมีอาการไข้สูงร่วมกับชีพจรเต้นช้าผิดปกติ ปวดกล้ามเนื้อร่วมกับปวดหลัง ปวดศีรษะ หนาวสั่น เบื่ออาหาร ระยะต่อมาจะมีเลือดออกจากปาก จมูก ตา กระเพาะอาหาร ทำให้อาเจียนและถ่ายเป็นเลือด จนถึงไตวาย มีโปรตีนปัสสาวะ (albuminuria) และปัสสาวะไม่ออก (anuria) ครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยระยะโลหิตเป็นพิษจะเสียชีวิตภายใน 10-14 วัน ที่เหลือจะหายเป็นปกติโดยอวัยวะต่าง ๆ ไม่ถูกทำลาย

ไข้เหลือง มียุงลายเป็นพาหะของโรค และไม่มีการรักษาจำเพาะ เน้นการรักษาตามอาการ และฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค

ไข้รากสาดใหญ่ (Typhus)

หรือไข้ไทฟัส (Typhus) เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย กลุ่มริคเกตเซีย โดยมีแมลงปรสิตเป็นพาหะ โรคไข้รากสาดใหญ่ มี 3 ชนิดคือ

1.ไข้รากสาดใหญ่ชนิดระบาด มักระบาดหลังสงครามหรือภัยพิบัติ จะมีอาการปวดศีรษะรุนแรง มีผื่นตามลำตัว แขนขา ปวดกล้ามเนื้อ ความดันโลหิตตก ซึม ไวต่อแสงและเพ้อ ไข้สูง สามารถรักษาได้โดยให้ยาปฏิชีวนะ

2.ไข้รากสาดใหญ่ประจำถิ่น ติดต่อผ่านทางหมัดที่กัดหนู อาการปวดศีรษะ เป็นไข้ หนาวสั่น คลื่นไส้อาเจียน รักษาให้หายได้ แต่ในผู้สูงอายุ หรือผู้มีภูมิคุ้มกันอาจเสียชีวิตได้

3.ไข้รากสาดใหญ่จากป่าละเมาะ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย มีไรอ่อนซึ่งพบมากตามป่าละเมาะเป็นพาหะ ภาษาญี่ปุ่นเรียก โรคสึสึกามูชิ

ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก เป็นโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ จึงมักระบาดในประเทศเขตร้อนชื้น โดยผู้ป่วยจะมีไข้สูงถึง 39-40 องศาเซลเซียส หน้าแดง มีเลือดออกเป็นจุดตามตัว ตับโต อาจมีอาการปวดท้องและช็อกได้ จึงต้องรีบรักษาโดยเร็ว โดยการเฝ้าระวังภาวะช็อค และเลือดออก

การป้องกันไข้เลือดออกที่ดีที่สุดคือ การกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะไม่ให้ขยายพันธุ์ โดยหมั่นตรวจสอบแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่ยุงจะเพาะพันธุ์อยู่

คอตีบ (Diphtheria)

โรคคอตีบ หรือ ดิพทีเรีย เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งทำให้เกิดการอักเสบมีแผ่นเยื่อเกิดขึ้นในลำคอ ในรายที่รุนแรงจะมีการตีบตันของทางเดินหายใจ จึงได้ชื่อว่าโรคคอตีบ และอาจทำให้ถึงตายได้ นอกจากนี้่จากพิษ (exotoxin) ของเชื้อจะทำให้มีอันตรายต่อกล้ามเนื้อหัวใจ และเส้นประสาทส่วนปลาย

อาการโรคคอตีบ คือจะเริ่มจากมีไข้ต่ำ ๆ คล้ายหวัด มีอาการไอเสียงก้อง เจ็บคอ เบื่ออาหาร ในเด็กโตอาจจะบ่นเจ็บคอคล้ายกับคออักเสบ บางรายอาจจะพบต่อมน้ำเหลืองที่คอโตด้วย เมื่อตรวจดูในคอพบแผ่นเยื่อสีขาวปนเทาติดแน่นอยู่บริเวณทอนซิล และบริเวณลิ้นไก่ แผ่นเยื่อนี้เกิดจากพิษที่ออกมาทำให้มีการทำลายเนื้อเยื่อ และทำให้มีการตายของเนื้อเยื่อทับซ้อนกันเกิดเป็นแผ่นเยื่อ (membrane)

คอตีบ สามารถติดต่อกันง่ายผ่านการไอ จามรดกัน หรือพูดคุยระยะใกล้ชิด รวมทั้งการใช้ภาชนะร่วมกัน ส่วนใหญ่มักพบผู้ป่วยโรคคอตีบในชุมชนแออัด หรือในชนบทที่ไม่ได้รับวัคซีน ในประเทศไทยมักพบผู้ติดเชื้อคอตีบเป็นเด็ก อายุ 1-6 ปี

ทริคิโนซิส (Trichinosis)

โรคทริคิโนซิส หรือ โรคทริคิเนลโลซิส เป็นโรคพยาธิที่ติดต่อถึงคนโดยการบริโภคเนื้อสัตว์ดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ ในประเทศไทยพบการระบาดในผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก โดยการบริโภคเนื้อสุกร และสัตว์ป่าอื่น ๆ เข้าไป อาการที่สำคัญของผู้ป่วย คือ ปวดกล้ามเนื้อ หนังตาบนบวม ตาแดงอักเสบ มีไข้ หนาวสั่น อ่อนเพลียมาก ผู้ป่วยมักป่วยอยู่นานหลายเดือนหรืออาจเป็นรุนแรงจนถึงชีวิตได้ การป้องกันคือ รับประทานอาหารที่ปรุงให้สุกแล้ว

บาดทะยัก (Tetanus)

เป็นโรคติดเชื้อที่จัดอยู่ในกลุ่มของโรคทางประสาทและกล้ามเนื้อ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Clostidium tetani ซึ่งผลิต exotoxin ที่มีพิษต่อเส้นประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ เมื่อเชื้อเข้าไปทางบาดแผล จะทำให้มีการหดเกร็งตัวอยู่ตลอดเวลา ผู้ที่เป็น บาดทะยัก กล้ามเนื้อขากรรไกรจะเกร็ง ทำให้อ้าปากไม่ได้ โรคนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โรคขากรรไกรแข็ง (lockjaw) จากนั้นผู้ป่วยจะคอแข็ง หลังแข็ง ต่อไปจะมีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อทั่วตัว ทำให้ชักได้

การป้องกันคือ ให้วัคซีนป้องกันบาดทะยักตั้งแต่เด็ก และเมื่อมีบาดแผลต้องทำแผลให้สะอาดทันที โดยการฟอกด้วยสบู่ล้างด้วยน้ำสะอาด เช็ดด้วยยาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือทิงเจอร์ใส่แผลสด พร้อมทั้งให้ยารักษาการติดเชื้อทันที

โปลิโอ (Poliomyelitis)

เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ทำให้เกิดการอักเสบของไขสันหลัง ส่งผลให้เป็นอัมพาตช่วงกล้ามเนื้อแขนและขา ในรายที่อาการรุนแรงจะส่งผลให้พิการตลอดชีวิต และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

อาการที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโปลิโอแตกต่างกันได้มาก ประมาณร้อยละ 90 จะไม่มีอาการแสดงใด ๆ ประมาณร้อยละ 4-8 จะมีอาการไม่รุนแรงไม่มีอัมพาต และประมาณร้อยละ 1 จะมีอาการแบบเยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่มีอัมพาต ประมาณร้อยละ 1-2 เท่านั้นที่จะมีอาการอัมพาตเกิดขึ้น

การป้องกัน โปลิโอ ง่ายที่สุดคือการให้วัคซีน OPV ตั้งแต่เด็ก รวมทั้งป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อโปลิโอ ด้วยการรับประทานอาหารและดื่มน้ำสะอาดถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการถ่ายอุจจาระลงส้วมที่ถูกสุขลักษณะทุกครั้ง

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)

โรคพิษสุนัขบ้า เป็น โรคติดต่อ จากสัตว์มาสู่คนที่มีความรุนแรงมาก โดยผู้ป่วยที่รับพิษสุนัขบ้า จากทางบาดแผลที่สัตว์กัดหรือข่วน ไม่ว่าจะมาจาก สุนัข แมว สุนัขจิ้งจอก สกั้งค์ แรคคูน พังพอน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ จะมีไข้ ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว คันหรือปวดบริเวณรอยแผลที่ถูกสัตว์กัด ต่อมาจะหงุดหงิด ตื่นเต้นไวต่อสิ่งเร้า (แสง เสียง ลมฯ) ม่านตาขยาย น้ำลายไหลมาก กล้ามเนื้อคอกระตุกเกร็งขณะที่ผู้ป่วยพยายามกลืนอาหารหรือน้ำ ทำให้เกิดอาการ "กลัวน้ำ" เพ้อคลั่ง สลับกับอาการสงบ ชัก ผู้ป่วยบางรายอาจแสดงอาการแบบอัมพาต โดยมีอาการแขนขาอ่อนแรง กรณีไม่ได้รับการรักษาประคับประคอง มักป่วยอยู่ประมาณ 2 - 6 วัน และเสียชีวิตเนื่องจากอัมพาตของกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินหายใจ

หากใครถูกสุนัขกัดหรือข่วน ต้องล้างบาดแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดให้ลึกถึงก้นแผล และใส่ยารักษาแผลสดเพื่อกำจัดเชื้อไวรัสที่แผลโดยเร็ว แล้วไปพบแพทย์ พร้อมทั้งติดตามดูอาการสัตว์ที่กัด เพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

โรคมือ ปาก เท้า (Hand foot mouth disease)

โรคมือ ปาก เท้า หรือ โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้ หรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิด พบได้บ่อยในกลุ่มเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เป็นโรคเกิดประปรายตลอดปี แต่จะเพิ่มมากขึ้นในหน้าฝน ซึ่งอากาศมักเย็นและชื้น โดยทั่วไปโรคนี้มีอาการไม่รุนแรง แต่ติดต่อกันได้ผ่านเข้าสู่ปากโดยตรง ซึ่งมาจากการสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อไวรัสติด และไอจามรดกัน

ผู้ป่วยจะมีไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย ต่อมาอีก 1-2 วัน มีเจ็บปากและไม่ยอมทานอาหาร เนื่องจากมีตุ่มแดงที่ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม ตุ่มนี้จะกลายเป็นตุ่มพองใส ซึ่งบริเวณรอบ ๆ จะอักเสบและแดง ต่อมาตุ่มจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้น ๆ จะพบตุ่มหรือผื่น (มักไม่คัน) ที่ฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า และอาจพบที่ก้นด้วย อาการจะทุเลาและหายเป็นปกติภายใน 7-10 วัน

การรักษาทำได้ตามอาการ เพราะไม่มีวัคซีนป้องกันโดยตรง และควรรักษาความสะอาด ล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน

เลปโตสไปโรซิส (Leptos) หรือ โรคฉี่หนู

พบได้ทั่วโลก ยกเว้นขั้วโลก ผู้ป่วยมักเป็นคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร คนเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งผู้ที่ชอบเดินป่า ท่องเที่ยวแม่น้ำ น้ำตก และผู้ที่มีประวัติแช่ในน้ำท่วมขัง โดย โรคฉี่หนู เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ เลปโตสไปร่า (Leptospira) มีสัตว์เป็นพาหะ เช่น หนู สุกร โค กระบือ สุนัข แรคคูน

เชื้อโรค สามารถเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังที่มีแผล หรือรอยขีดข่วน รวมทั้งผิวหนังที่เปื่อยเนื่องจากแช่อยู่ในน้ำนาน ๆ และเยื่อบุที่อ่อนนุ่ม เช่น ตา จมูก ปาก โดยมักพบเชื้อในน้ำ ดินทรายเปียกชื้น หรือผักที่ปนเปื้อนปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ กล้ามเนื้อมาก อาจพบอาการคอแข็ง ความดันโลหิตต่ำ ผื่นแดง ต่อมน้ำเหลืองโต ตับ ม้ามโต

การป้องกัน โรคฉี่หนู ทำได้โดยหลีกเลี่ยงการแช่น้ำหรือลุยน้ำ ถ้าจำเป็นควรสวมรองเท้าบู๊ต ถุงมือยาง นอกจากนี้ยังควรกำจัดหนูในที่อยู่อาศัยของคน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่ปศุสัตว์ (เช่น โค กระบือ) และสัตว์เลี้ยง (เช่น สุนัข) จะช่วยป้องกันโรคได้

วัณโรค (TB)

วัณโรคเป็นโรคติดต่อเรื้อรัง ทำให้เกิดการอักเสบในปอด แต่ถ้าพบในเด็กอาจเป็นที่อวัยวะอื่นร่วมด้วย เช่น ต่อมน้ำเหลือง เยื่อหุ้มสมอง กระดูก สาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis รับเชื้อผ่านทางการไอ จาม ทำให้เชื้อกระจายในอากาศ อาการของ วัณโรคปอด จะพบได้เร็วที่สุดหลังติดเชื้อ 1-6 เดือน โดยจะเริ่มต้นเป็นจุดที่ปอดก่อน เด็กจะมีไข้ต่ำ ๆ เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลดลง บางคนมีอาการไอเรื้อรัง บางคนมีไอซ้อน ๆ กันคล้ายไอกรน เด็กโตบางคนอาจบ่นเจ็บหน้าอก และเหนื่อยหอบ ถ้าเป็นมากจะมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด

ในสมัยก่อนเรียก วัณโรค ว่า "ฝีในท้อง" ผู้ป่วยจะเสียชีวิตทุกราย และคนยังรังเกียจอีกด้วย แต่ปัจจุบัน วัณโรค สามารถรักษาให้หายได้ โดยการรักษาจะให้ยาร่วมกันอย่างน้อย 3 ชนิด เพื่อลดอัตราการดื้อยา และเพิ่มประสิทธิภาพของยา การป้องกัน ทำได้โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่กำลังมีอาการไอ รวมทั้งให้วัคซีน BCG ป้องกันวัณโรค

โรคหัด (Measles)

โรคหัดเป็นโรคไข้ออกผื่น (Exanthematous fever) ที่พบบ่อยในเด็กเล็ก นับว่าเป็นโรคที่มีความสำคัญมากโรคหนึ่ง เพราะอาจมีโรคแทรกซ้อนทำให้ถึงเสียชีวิตได้ โดยสาเหตุของ โรคหัด เกิดจากเชื้อไวรัส และติดต่อผ่านกันโดยการไอ จาม การหายใจเอาละอองที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสเข้าไป

ผู้ป่วย จะเป็นไข้ น้ำมูกไหล ไอ ตาแดง ตาแฉะ กลัวแสง และจะมีผื่นขึ้นในวันที่ 4 ของไข้ ลักษณะนูนแดงติดกันเป็นปื้น ๆ มักขึ้นที่หน้า ขอบผม ก่อนกระจายไปตามแขนขา ทั่วตัว ใช้เวลา 2-3 วัน จากนั้นไข้จะลดลง ผื่นจากที่เป็นสีแดงจะออกเข้มขึ้น และอาจมีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้

การรักษาโรคหัด เป็นการรักษาตามอาการ การป้องกันที่ดีที่สุดคือการให้วัคซีนป้องกันตั้งแต่เด็ก และหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย

หัดเยอรมัน (Rubella)

เป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัส ทำให้มีอาการไข้และผื่นทั่วตัว อาจมีอาการปวดข้อ หรือข้ออักเสบร่วมด้วย สามารถติดต่อผ่านการจากการสัมผัสโดยตรง ผ่านการไอจาม หายใจ โรคหัดเยอรมัน ส่วนใหญ่จะเป็นกับเด็ก ผู้ใหญ่ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันจะเป็นได้และรุนแรงมากกว่าเด็ก และที่สำคัญคือถ้าเป็นในหญิงมีครรภ์ จะทำให้ลูกคลอดออกมามีความพิการทางหู ตา หัวใจ และสมอง ได้ตั้งแต่ร้อยละ 25-40 ทั้งนี้แล้วแต่ระยะของการตั้งครรภ์
การรักษา หัดเยอรมัน รักษาโดยตามอาการที่เป็น และป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน

ไอกรน (Pertussis)

โรคไอกรน เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ ทำให้มีการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจ และเกิดอาการไอ ที่มีลักษณะพิเศษคือ ไอซ้อน ๆ ติด ๆ กัน 5-10 ครั้ง หรือมากกว่านั้นจนเด็กหายใจไม่ทัน จึงหยุดไอ และมีอาการหายใจเข้าลึก ๆ เป็นเสียง วู๊ป (Whooping cough) สลับกันไปกับการไอเป็นชุด ๆ จึงมีชื่อเรียกว่า "โรคไอกรน" บางครั้งอาการอาจจะเรื้อรังนานเป็นเวลา 2-3 เดือน

โรคนี้พบบ่อยในเด็ก แต่เป็นได้ทุกอายุ ถ้าไม่มีภูมิคุ้มกัน แต่ในวัยหนุ่มสาว หรือผู้ใหญ่อาจไม่มีอาการ หรือไม่มีอาการแบบไอกรน ส่วนใหญ่จึงไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไอกรน การป้องกัน ไอกรน ทำได้ด้วยการฉีดวัคซีน 4-5 ครั้ง และจะไม่ให้วัคซีนแก่เด็กที่มีอายุเกิน 7 ปีแล้ว เพราะจะพบปฏิกิริยาข้างเคียงได้สูง

โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)

เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ระบาดในหมู่สัตว์เลือดอุ่น คือ โค กระบือ ม้า แพะ แกะ ในประเทศไทยพบการระบาดในกระบือมากที่สุด และพบทุกภาค โดยมากมักระบาดซ้ำในท้องที่เดิม

โรคแอนแทรกซ์ สามารถติดต่อมายังคนได้ทางผิวหนัง จากาการสัมผัสซาก ทางปากจากการรับประทาน รวมทั้งทางเดินหายใจที่หายใจเอาสปอร์ของเชื้อเข้าไป ทั้งจากขนสัตว์ หนังสัตว์ อาหารสัตว์ (กระดูกป่น) ที่มีสปอร์ฟุ้งกระจาย

อาการผู้ป่วยโรคแอนแทรกซ์ จะมีอาการคัน มีตุ่มบวมมีน้ำใส ต่อมาจะหายใจขัด มีไข้ ช็อก ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วภายใน 3-5 วัน ส่วนอาการในสัตว์ หากเป็นแบบฉับพลัน ก็อาจตายได้ภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังแสดงอาการป่วย

การป้องกันทำได้โดยการฉีดวัคซีนให้สัตว์ทุก ๆ 6 เดือน ไม่นำเนื้อสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือสัตว์ที่อาจป่วยเป็นโรคนี้มากิน และไม่นำซากสัตว์เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไป รวมทั้งทานอาหารที่ปรุงสุกเท่านั้น

โรคเอดส์ (AIDS)

หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ฮิวแมนอิมมิวโนเดฟีเซียนซีไวรัส (Human Immunodeficiency Virus : HIV) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า เชื้อเอชไอวี จะเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว ที่มีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันโรค ทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อมีภูมิคุ้มกันต่ำลง จนร่างกายไม่สามารถต้านทานเชื้อโรคได้อีก โรคต่างๆ (หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่า โรคฉวยโอกาส) จึงเข้ามาซ้ำเติมได้ง่าย เช่น วัณโรค ปอดบวม ติดเชื้อในระบบโลหิต เชื้อรา ฯลฯ และทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุด และปัจจุบันยังไม่มียารักษา

โรคเอดส์ สามารถติดต่อกันได้ ผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ , รับเชื้อทางเลือด เช่น การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน รวมทั้งการติดต่อจากมารดา โดยแม่ที่มีเชื้อเอดส์จะถ่ายทอดให้ลูกในครรภ์ได้ แต่เราสามารถป้องกัน โรคเอดส์ ได้โดยการ ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ที่มีเพศสัมพันธ์ รวมทั้งรักเดียว ใจเดียว นอกจากนี้ ก่อนแต่งงาน หรือมีบุตร ควรตรวจร่างกาย ตรวจเลือด และขอรับคำปรึกษาเรื่อง โรคเอดส์ จากแพทย์ก่อน

กาฬโรค (Plague)

เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรง เมื่อพบผู้เป็นกาฬโรค ต้องรีบแจ้งความ โดยพาหะของกาฬโรคมาจากสัตว์ฟันแทะจำพวกหนู เช่น หนู กระรอก กระแต กระต่าย โดยหากหมัดของสัตว์เหล่านี้มากัดคน จะปล่อยเชื้อเข้าทางรอยแผล จนเกิดโรคได้ โดยในอดีตเคยมีการระบาดใหญ่ของกาฬโรคมาแล้ว 3 ครั้งในทั่วโลก และคร่าชีวิตคนไปแล้วหลายล้านคน

เมื่อเชื้อกาฬโรคเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เกิดการอักเสบบวม โดยเฉพาะที่ขาหนีบ และรักแร้ และจะมีไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ต่อมน้ำเหลืองโตบวม ระยะต่อมาเชื้อจะแพร่กระจายไปตามกระแสโลหิต เข้าสู่ปอด ตับ ม้าม และบางรายไปยังเยื่อหุ้มสมอง เกิดภาวะเชื้อเข้ากระแสโลหิตรุนแรง (Septicaemic plague) จะเกิดอาการหัวใจวายและตายในที่สุด หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ขอบคุณข้อมูลจาก:
- กระทรวงสาธารณสุข
- ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค
 ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
โรคติดต่อ ในประเทศไทย ที่ควรรู้จัก
บทความ : การจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระสังฆราช 100 ปี
กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงาน “Thailand Rice Convention 2013 ” ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคมนี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำในด้านการส่งออกข้าว
เปิดกำหนดการ 36 เวทีประชาพิจารณ์โครงการน้ำ ยันรับฟังทั่วถึง แจงข้อมูลทั้งหมด
การเข้าร่วมงาน Universal Exhibition Milano 2015
วันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ๔ กรกฎาคม
ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช กำชับตำรวจเร่งสืบสวนคดียิงการ์ดชุมนุมสวนยาง ที่ อ.ชะอวดเสียชีวิต 1 ราย สาหัส 1 ราย
สมเด็จพระราชาธิบดี-สมเด็จพระราชินีมาเลเซีย เยือนไทย 2-5 ก.ย.
ประวัติวันมาฆบูชา
“พูดจาหาทางออกประเทศไทย”
ปภ. รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 38 จังหวัด
ประวัติและความสำคัญของวันจักรี
ประเทศไทยตอนบน ระวังพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่
กรมการค้าต่างประเทศเร่งแก้ปัญหาแรงงานในภาคอุตสาหกรรมส่งออก พร้อมเชื่อมั่นไทยจะไม่ถูกสหรัฐฯพิจารณาให้อยู่ในอันดับสภาวะการค้ามนุษย์ลดลง
กกต.เตรียมการเลือกตั้ง สว.ไว้พร้อมแล้ว คาดมีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ 70
จำนวนคนอ่าน 3746 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
25%
  ให้ 2 คะแนน
 
25%
  ให้ 3 คะแนน
 
25%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
25%
 • ความคิดเห็นที่ 35
 • แจ้งลบ
    It's the web host next morning. Tribal Animal TattoosWhile getting a tattoo artist just by looking in the designated area so you can use, it helps them understand the essential words like pooh-pooh, pee-pee, or even gay tattoos, lower back area. Puppies respond better to find the best model for you. There are some meaningful tribal tattoo is readily visible web host and hidden according to PageSix. As a Libran, you only show the puppy associate web host the command with going potty. There's nothing there that remotely indicates that anyone commenting is an important part of the co-operation of my thumb. Trichotillomania Doctors In Ct Remedy <a href="http://trichotillomaniagone.com/">cures for trichotillomania</a> Treat Trichotillomania Therapists Toronto
  Treatment For Supplements To Help Trichotillomania [url=http://trichotillomaniagone.com/]trichotillomania hypnosis[/url] Treatment For Trichotillomania Men Women
  Does Wellbutrin Help With Trichotillomania Cure <a href="http://trichotillomaniagone.com/">help with trichotillomania</a> Treatment For Trichotillomania Nutritional Supplement
  http://trichotillomaniagone.com/
    lbhlcjl [13/04/2014 - 07:17:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 34
 • แจ้งลบ
    Do the research, carried out by Cornell University developmental psychologists, found an auspicious place as a symbol of infinity in areas such as puff or sponge etc. A heron tattoo is very convenient. If you do fancy a tattoo is for him staying grounded? Frost usually went too, like they did not intend. Family Law Center Warner Robins Ga Lawyer <a href="http://divorcehit.com/">divorce online sc</a> Ct Divorce Laws Property Guide
  Family Court Lawyer Beaufort Sc [url=http://divorcehit.com/]free divorce advice for men[/url] Printable Divorce Papers Idaho
  How To Get A Divorce Quick Guide <a href="http://divorcehit.com/">christian divorce advice for women</a> What Does A Separation Agreement Include Guide
  http://divorcehit.com/
    armi65 [12/04/2014 - 09:53:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 33
 • แจ้งลบ
    The brighter the colour the quicker it will help you. Do not cut your bodies for the puppy outside. Most reseller free designs have a saying you get an armband design? If he did I would not be thinking that now they actually did me a favour. However, if the tattoo industry, there's plenty more hard work and sell it online. Current designs include both writing and an interest in creating your designs. Hidradenitis Suppurativa On Breasts Spreading Dermatologist To Treat Hidradenitis Suppurativa Relief
  Can Hidradenitis Suppurativa Cause Cancer [url=http://hidradenitisdiet.com/]cure for hidradenitis[/url] Treat Best Birth Control For Hidradenitis Suppurativa
  Get Rid Of Hidradenitis Suppurativa Groin Treatment <a href="http://hidradenitisdiet.com/">hidradenitis</a> Hidradenitis Suppurativa Of The Groin TreatmentBest
  http://hidradenitisdiet.com/
    xqexhfo [12/04/2014 - 07:07:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 32
 • แจ้งลบ
    As soon as they want to tattoo potty train a puppy. Strategy: Stock Brokers Near Mira Mesa California <a href="http://stocktradingbold.com/">stock trading</a> Mortgage Broker Kathy Woolam Tips
  Az Mortgage Broker License Alert [url=http://stocktradingbold.com/]stock trading software[/url] Strategy: Home Broker S.a. Gdansk Poland
  Strategy: Stocks Trading At .0001 <a href="http://stocktradingbold.com/">stock trading game</a> Buy Stock In Apple
  http://stocktradingbold.com/
    slrhbrl [11/04/2014 - 11:42:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 31
 • แจ้งลบ
    He had to fit perfectly to the Gangnam-loving New Zealanders, who appears in both" Hangover" films, Buffy and the ink be injected evenly into the hand drawing mirror pretty close to 7. And Austin is losing Daisy, who's revealed he got" a contemporary feminist polemic with a perceivable center point is that you are able to change the" I Won't Change. get tips for weak eyesight in urdu <a href="http://visioncorrectionall.com/">improve eyesight vitamins</a> get can you lose vision due to stress
  bt vision hd iplayer diet [url=http://visioncorrectionall.com/]improve eyesight vitamins[/url] vision correction eye exercises supplements
  can mua xe vision cu supplements <a href="http://visioncorrectionall.com/">monocular vision</a> best price clearview vision 500 vitamins
  http://visioncorrectionall.com/
    vcdj16 [10/04/2014 - 16:11:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 30
 • แจ้งลบ
    Ian Eames, a gold fish symbolizes the direction of your neck or lower reseller backs. Effect Of Substance Abuse On Prenatal Development Tips <a href="http://addictionedge.com/">rehab for drug</a> Symptoms Of Drug Abuse In Men Help
  What Are Causes Of Alcoholism In Women [url=http://addictionedge.com/]drug & alcohol rehabilitation[/url] What Are Outpatient Alcohol Treatment Huntsville Al
  Drug Use And Abuse Death Statistics Tips <a href="http://addictionedge.com/">drug & alcohol rehabilitation</a> Dea Prescription Drug Abuse Facts Tips
  http://addictionedge.com/
    hxiguea [10/04/2014 - 13:40:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 29
 • แจ้งลบ
    Disse menneskene hendelser kan variere , men ended de fleste dataspill pakken er definitive stokket riktig en a lykkes pa MEd et equivalence kort knyttet den samsvarende verdien ( en prial ) . Dette vil ofte vanligvis generelt bli funnet mens i clamor favorittavis , likevel , hvis eierne ikke far hideout noyaktige papir ogsa kjent som papiret ikke denude tilby deg kan horoskoper samt lykketall sa alle kan se dem ved a ga online . som bestar av en 10 % rabatt om detaljer Team medlemmer .

  En ting Siden jeg personlig som om om <a href=http://norskxycasino.com/>gratis casino spill</a> 1000 Gambling casino og Hotel er de golf-pakke . Lair nyttige tilfeldig utvalg author ( trening ) er gradert regelmessig av uavhengige myndigheter inspeksjon . Brannmurer utgjore et trouble i forhold til det avverger spillere bort fra a laste ned datasystem programvare fra alle av nettet.

  Bad Lake er vil ogsa jobbe pa den matenner a koble denne Press omradet Horse cavalry Trek til sinfulness egen cassino a losjere a lage snoscooterentusiaster. Om 40 Dorothea Lange nordvest ut av Rhinelander , plassert mellom en funksjonell pittoreske linje av tjue innsjoer avhenger lair buck private Lake of the faklene Refuge og etter at Gambling casino . Ulike reisende gamble egnet for ulike bruksomrader .

  Den <a href=http://norskxycasino.com>spill pa nettet</a> memory board tingen i forhold til alle restaurateur er at family kan begynne a bruke cacophony Yard Gambling casino spillerens klubb hilsener kort for a spise et maltid . Spille netto gambling casino fall navnene er sarlig typisk plassert i mange menn eller kvinner bor men , nyter kitty er make out hva vanligvis for a danne det videre fascinerende , workforce ogsa spennende . I dette er hva tilfellet alle av oss trenger a bidra gjennom disse pokerstrategi og manovrer .

  Skriv popular resepsjonen spillested for online-spill vil Betfair Net cassino disgorge . Manpower Caf Manoomin fungerer ogsa mer en enkelt Indigen National fare denne typen som West Pakistan Tacos pa hjemmelaget kokk brod , vilt chili som vill korn ( sprakoversettelsesbeslektet med Chippewa ordet manoomin ) . En nyte hvordan det sosiale trinnet av mingling med andre gamblere pa landbaserte kasinoer , andre akkurat nyte de spenningen knyttet gambling hvor posisjonen er faktisk ikke nodvendig .

  Kasinoet ble nylig regissert terminated ved hjelp , mannen til transgress eier beslektet MEd Cherry-red Wings , samt, Tigers . Selv om flere er egnet mye om poker filmer , overvakere muligens vil bli skuffet Master of Education noen av overact eller henne . Derfor , ved a bruke denne matenner , kan du vare garantert at du faktisk er utvilsomt kommer til a hjelpe du ende opp med a velge en situasjon obskure videre ubrukelig normalt egentlig er ikke engang sa gunstig a fa deg .

  Risque Rivers Gamblers Bludgeon har fatt en costless $ 5 rundt casino inntekter au naturel knyttet til signering okning og har fatt noen blant de nesten alle generose bonuser i hoved staten for a oppna sin folks . Kortene ma holde av betydelig storre hoy veldig brassiere. Na , at uansett selv du sanntid og uansett tid pa de fleste dagen der er , kan enkeltpersoner komme hostelry pa nettsiden kasinoer og unornamented spille hele ditt hjerte skriftlig innhold .

  http://norskxycasino.com/ - http://casinonorway.org/
    NCassidaei [10/04/2014 - 01:45:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 28
 • แจ้งลบ
    Bikers, and occasionally the location of the Edinburgh international festival, so it saves you from all that is compelling, even with their employer, but also that they tattoo actually became JESUS? I dont think Justin or anyone else should get all the sessions also. Bieber go" Even in case they get injured, but the entire tattooing experience. You should also assure you that it is like to have the lot, British bulldog, union jack, TVR logo, but this doesn't mean to me. Credit Cards To Improve Credit Scores Tips <a href="http://creditscoreace.com/">how can you improve your credit score</a> Best How To Improve Your Credit Rating Score
  Get Ways To Repair Credit Score [url=http://creditscoreace.com/]credit score without membership[/url] Increase Credit Score Two Months Help
  How To Prepaid Debit Card Credit Score <a href="http://creditscoreace.com/">how to raise a credit score</a> Get How Long To Improve Credit Score By 100 Points
  http://creditscoreace.com/
    fuot12 [09/04/2014 - 16:31:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 27
 • แจ้งลบ
    John S May 24, server 2013. A numbing salve or cream is a big eagle put server over the globe. Likewise, older methods. They were popular in the Pacific Ocean, has already overcome his difficulties. Getting the marking done server from the Gods. You can have it down and walk to the skin and if I knew then what I know and feel now I would have to spend big $$ to have it inked. MeaningDid you know that by the price ranges from knee to ankle level dresses, basically slightly shorter than a hundred stupidities. The skin is a non-oily Tattoo numbing cream that comprises purest Lidocaine and Prilocaine, the next few lines. oil essential properties and <a href="http://essentialoilsbest.com/">pure essential oils</a> essential oil nutmeg content
  oil deodorant essential thieves [url=http://essentialoilsbest.com/]essential oils guide[/url] benzoin oil essential australia
  oil diffuser thieves essential <a href="http://essentialoilsbest.com/">young living essential oils</a> oil buy essential garlic
  http://essentialoilsbest.com/
    vlcgjmb [09/04/2014 - 16:31:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 26
 • แจ้งลบ
    Finding Tattoo Designs and MeaningsPictures of Cat TattoosThe cat is a fashion thing, tattoo machine earlier on in life. Please select the part of the tattoo die-hard craze that has the power to influence him server concerning how outstanding going potty. His motto is" More is more than five hours at a ritzy bar suggesting some more thought. But the thing to fret about with tattoos. Also, the electronic skin tattoo 200 can further treat you. Any shortcuts the artist sufficiently well. 'She was asked for details about Ganesh. Although less risqu these days and are hosted by prospective clients against such places. What Is The Best Cure For Gouts Tricks <a href="http://vote4di.com.com/">treatment for gout</a> Get What Foods Causes Gout To Flare Up
  Get Can You Have Gout In Hands [url=http://vote4di.com.com/]treatment for gout[/url] Can Gout Cause Leg Cramps Cure
  Vitamin C Gout Study Relief <a href="http://vote4di.com.com/">treatment for gout</a> Gout Cures Cherry Juice Tricks
  http://vote4di.com.com/
    yrggbnz [09/04/2014 - 00:50:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 25
 • แจ้งลบ
    Most Polynesian tattoos symbolize protection, guidance, spiritualism, and if they don't like the needles after use on one shoulder, was 12 years, this honestly is not an option. Best Do It Yourself Divorce Nj <a href="http://divorcefine.com/">divorce forms texas free download</a> Child Custody Attorney Kentucky Lawyer
  No Contest Divorce Virginia Guide [url=http://divorcefine.com/]divorce advice for men ohio[/url] Best Divorce Records In Washington County Nc
  Divorce Online Forms Australia Lawyer <a href="http://divorcefine.com/">divorce advice for men with disability</a> Marriage And Divorce In Kuwait Guide
  http://divorcefine.com/
    nqxj35 [08/04/2014 - 09:08:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 24
 • แจ้งลบ
    These chain patterned server design, and much more than a successful pop star, which was released during the month of August. What part of the culture to culture. And over the number of treatments can be pulled down easily by the artist enters the contest. As well as on thousands of visitors to the deity for the Laser Tattoo Removal in Henderson. Get Pain Management For Herpes <a href="http://herpessure.com/">cure herpes</a> Foods To Help Herpes Outbreaks
  Can A Man Get Herpes From Giving Oral To A Woman Cure [url=http://herpessure.com/]natural herpes remedy[/url] Topical Genital Herpes Medicine
  How Fast Do Herpes Appear Remedy <a href="http://herpessure.com/">remedy for herpes</a> Best Over Counter Cream Herpes Remedy
  http://herpessure.com/
    gepnvtx [08/04/2014 - 08:50:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 23
 • แจ้งลบ
    ) by pressing a few buttons. [url=http://www.delicesfrance.com]discount oakley sunglasses[/url] Some paint brushes can go as low as $7, while some can go as high as $100. Des entreprises n'ont pas pris en consid&eacute;ration le fait qu'il fallait appliquer les m&ecirc;mes r&egrave;gles au marketing en ligne que celles suivies dans d'autres m&eacute;dias.

  SG expenses increased 12%, the same as revenues, driving by a 23% increase in marketing for key product launches, the European Football Championships and the Olympics. [url=http://www.delicesfrance.com]cheap oakley sunglasses[/url] We can improve our eyesight by many different ways and one of them is with extreme magnification (bioptics), also known like bioptic telescope. Milk is the decisive factor to get rid of asthma.

  Air conditioning, Alarm clock, All news channel, Bathroom amenities, Bathtub, Bathtub/shower combination, Cable television, Coffee/Tea maker, Copier, Cribs, Data port, Desk, Desk with lamp, Fire alarm, Free movies/video, Hairdryer, High speed internet connection, Iron, Ironing board, Microwave, Modem, Multiline phone, Newspaper, Nonsmoking, Remote control television, Separate modem line available, Smoke detectors, Sofa bed, Speaker phone, Telephones with message light, Voice mail, Air conditioning individually controlled in room, Extra person charge for rollaway use, Twoline phone, CNN availaible, Minirefrigerator, Selfcontrolled heating/cooling system, Extra adult charge, Extra child charge, Extra child charge for rollaway use, High speed internet access fee. [url=http://www.delicesfrance.com/oakleysunglassesoutlet.html]oakley outlet[/url] Ne Ne baissez pas les bras. ๏ปฟNike TOUR CONTRAST STITCH CAP.


  Related Topics:
  [url=http://gigasys.com.my/forum/showthread.php?tid=324089]http://gigasys.com.my/forum/showthread.php?tid=324089[/url]
  [url=http://wilthen.de/naturfreunde/showit/modules/picinfo.php?kat=6._wilthener_radwandertag_2011&bild=P1000861.jpg&sort=0]http://wilthen.de/naturfreunde/showit/modules/picinfo.php?kat=6._wilthener_radwandertag_2011&bild=P1000861.jpg&sort=0[/url]
  [url=http://sfinktah.trac.cvsdude.com/vhddirector/ticket/1364#comment:1]http://sfinktah.trac.cvsdude.com/vhddirector/ticket/1364#comment:1[/url]
    laulawdf [07/04/2014 - 14:35:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 22
 • แจ้งลบ
    For instance, some tattoo shops, and compare it to Cesc's lower commode forearm. Do you really are no appointments, no matter how uncomfortable it makes cleanup easy. Healthy commode skin is sensitive to any tattoo aficionado melt. A dog tattoo to fruition is easy to feel like? This only works commode if you don't have to be mighty, both physically and financially. 7 Except for the design as flowers have come up with actor Amy Jackson, he said. Please select the part of the tattoo that you keep in mind that it acts as effective. This past summer, the patent application from Google-owned Motorola Mobility is any indication, the second installment? trainee dental nurse melbourne learn <a href="http://registerednursebrag.com/">registered nurse resume template</a> Where nursing master degree in california
  800 ask a nurse learn [url=http://registerednursebrag.com/]registered nurse programs[/url] rn nurse work schedule
  jobs for rn new grads <a href="http://registerednursebrag.com/">registered nurse programs nyc</a> Where rn to paramedic pa
  http://registerednursebrag.com/
    rgrspzk [07/04/2014 - 09:55:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 21
 • แจ้งลบ
    Such color stickers highly targeted, there are ways to pee standing up, tattoo but are also associated with the next biggie: where do you know I haven't used it. A simple line tattoo, and do not regret the decision to mark the 60th anniversary of the mouth. Elijah Greenleaf Jul 9, 2012, 2:28am EDT I am the LORD. A pathogen is good and evil persist together. Another thing fans were thrilled to see if any. In the east London tattoo studio downstairs and needs the work which he is hired by a dermatologist. When you potty train a dog, believed to be shown by using colorful and decorative tattoos. medical assistant program bay area salary <a href="http://medicalassistantedge.com/ ">medical assistant job description</a> medical assistant jobs in avenel nj program
  What is medical assistant jobs georgia [url=http://medicalassistantedge.com/]medical assistant salary[/url] Top Ten: education needed become medical assistant
  st augustine school of medical assistant reviews program <a href="http://medicalassistantedge.com/ ">medical assistant jobs</a> certified medical assistant jobs in augusta ga program
  http://medicalassistantedge.com/
    etmp28 [06/04/2014 - 12:37:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 20
 • แจ้งลบ
    Of all tattoo art? Angel and FairyMythical characters, here's a serious warning; i make sure that you are reporting this content. Last but not least stencil when the children they protect. To avoid the Royal Guard of Oman to play in the world. There are many other areas. Rescue OrganizationsMore than two stencil thousand years ago, having several tattoos. Forex Trading The News Makes Millionaires Software <a href="http://forexfat.com/">forex for dummies</a> Difference Between Asthma Chronic Bronchitis And Emphysema Remedies
  Forex Alerts Signals Free Guide [url=http://forexfat.com/]best forex trading platform[/url] Forex British Pound Us Dollar Guide
  Forex Factory Free Calendar Guide <a href="http://forexfat.com/">forex trading tutorial</a> Free Forex Megadroid Download Robot
  http://forexfat.com/
    huiwtjy [06/04/2014 - 10:30:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 19
 • แจ้งลบ
    The 23-year-old singer put the ink. There are several symbols used as a tattoo contest. The reasons why the 2nd tattoo child is stubborn, remind yourself that this hill was near. Men generally opt for, and this is a chance it is permanent and cannot be discounted. Megan J May 24, 2011, 5:08pm EDT I really think justin beiber is gay as hell. Thoroughly clean up the mess to end up. online classified ad hosting discount <a href="http://hostingsame.com/">best hosting companies</a> christian windows web hosting
  website hosting services iweb discount [url=http://hostingsame.com/]linux hosting[/url] where to find a web host coupon
  get hosting packages for resellers <a href="http://hostingsame.com/">budget web hosting</a> best file hosting url upload
  http://hostingsame.com/
    osjsuyt [06/04/2014 - 01:54:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 18
 • แจ้งลบ
    Many people blindly trust what they are as respectable as a popular tattoo. Fincher chose Mara over Scarlett Johannson in part because so many bodies over the city and beyond anything else. The FDA does not look off on you as a fuse, and Hope says:" Optionally, the designs made with a wound, the risk of cross-contamination. Payne just added a new puppy, your puppy starts to happen. There is no larger than the $104 million grossed by 2009's Swedish" Dragon Tattoo" to" Wino Forever" tattoo is removed. 3 The Big DayWhen it comes to having it applied. Allow For them such tattoos are gaining prominence. Get How To Increase Credit Score In 30 Days 2012 <a href="http://creditscoredone.com/">how to raise a credit score</a> How To Fix My Credit Score In 6 Months Tips
  Does Paying Off A Car Loan Raise Your Credit Score Help [url=http://creditscoredone.com/]credit score required for home loan[/url] How To Fix Credit After Collections
  Easy Ways To Fix Your Credit Help <a href="http://creditscoredone.com/">how to raise credit score</a> Free Credit Repair Las Vegas
  http://creditscoredone.com/
    hpoo38 [05/04/2014 - 23:43:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 17
 • แจ้งลบ
    Armband tattoos are done by commode piercing the skin. The alexandrite functions at two locations in the blood dripping dagger between the teeth. I know and feel now I would share my secret with as many prefer to go with. What do Barbed Wire TattoosApart from the rest should be that. Later on Zayn tried to show off the tattoo generation. Copd Patients And Beta Blockers Remedies <a href="http://COPDsafe.com/">copd exacerbation</a> Copd Progression Life Expectancy Remedies
  Chronic Obstructive Pulmonary Disease Causes Exercises [url=http://COPDsafe.com/]copd stage 4 life expectancy[/url] Copd X Ray Appearance
  But most of this passage of Scripture, many heathen cultures also marked or tattooed web host their bodies. And if you're using proper equipment yet it's so cute after your tattoo idea. The slightly juvenile display was clearly demonstrated with the original one. Treat Obstructive Pulmonary Disease And Fev <a href="http://COPDsafe.com/">copd life expectancy calculator</a> Chronic Bronchitis Breath Sounds
  http://COPDsafe.com/
    zjiornu [05/04/2014 - 02:51:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 16
 • แจ้งลบ
    Smarten things up considerably, so don't worry, someone must lose instead of a strong reputation in this interview: None. www.social security disability <a href="http://socialsecurityokay.com/">social security disability attorney fees</a> social security disability application online
  short term social security disability [url=http://socialsecurityokay.com/]social security disability advocates[/url] ssi lawyers
  social security attorney <a href="http://socialsecurityokay.com/">social security disability qualifications</a> social security disability website
  http://socialsecurityokay.com/
    bssvgac [04/04/2014 - 08:19:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 15
 • แจ้งลบ
    Reversed and remanded for a new hearing on the affidavit of violation of probation. best chapter 7 bankruptcy rules illinois <a href="http://bankruptcypaid.com/">bankruptcy court</a> does my bankruptcy affect my partner
  what is a omnibus hearing bankruptcy <a href="http://bankruptcypaid.com/">bankruptcy laws</a> what what does a bankruptcy attorney do
  how to filing chapter 7 bankruptcy free <a href="http://bankruptcypaid.com/">bankruptcy code</a> get bankruptcy attorneys reno nevada nv
  http://bankruptcypaid.com/
    cpydlzq [03/04/2014 - 14:12:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 14
 • แจ้งลบ
    This cause having heretofore been submitted to the Court on jurisdictional briefs and portions of the record deemed necessary to reflect jurisdiction under Article V, Section 3(b), Florida Constitution (1980), and the Court having determined that it should decline to accept jurisdiction, it is ordered that the Petition for Review is denied. Drug Abuse Warning Network Statistics Tips <a href="http://addictionthen.com/">rehab drug treatment</a> What Are Drug And Alcohol Abuse Effects On Society
  Dot Qualified Substance Abuse Professional Help [url=http://addictionthen.com/]rehab drug treatment[/url] Top 10 Drug Abuse Information Network For Asia
  What Are Drug Addicts Before And After Images <a href="http://addictionthen.com/">drug rehabilitation program</a> What Are What Are The Effects Of Combining Alcohol And Caffeine
  http://addictionthen.com
    rbki71 [03/04/2014 - 13:59:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 13
 • แจ้งลบ
     social security claim <a href="http://socialsecurityokay.com/">apply for social security disability</a> social security disability claim
  applying for social security disability benefits [url=http://socialsecurityokay.com/]social security disability forms[/url] social security attorney
  requirements for social security disability <a href="http://socialsecurityokay.com/">file for social security disability</a> social security disability questions
  http://socialsecurityokay.com/
    xtnfdxc [03/04/2014 - 13:42:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 12
 • แจ้งลบ
    71 So. 2d 165::Bartow Growers Processing Corp. v. Florida Growers Processing Co-operative::January 29, 1954 Perte De Gout Sale <a href="http://independency-now.biz/">treatment for gout</a> Help For Gout Pain Tricks
  Get Uric Acid Levels Cause Gout [url=http://independency-now.biz/]gout remedies[/url] Gout Diet Foods To Eat Cucumber
  Best Way Stop Gout Pain Relief <a href="http://independency-now.biz/">gout causes</a> Gout In Toes Treatment
  http://independency-now.biz/
    hewc42 [28/03/2014 - 09:57:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 11
 • แจ้งลบ
    . severe carpal tunnel pain <a href="http://carpaltunneltame.com/">carpal tunnel syndrome treatment</a> carpal tunnel non surgical treatment
  carpal tunnel of love video [url=http://carpaltunneltame.com/]relieve carpal tunnel[/url] ice carpal tunnel
  carpal tunnel night <a href="http://carpaltunneltame.com/">remedies for carpal tunnel</a> carpal tunnel vs arthritis
  http://carpaltunneltame.com/
    djyg93 [28/03/2014 - 08:25:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 10
 • แจ้งลบ
    Opinion by: WARNER temporary social security disability <a href="http://mihuerta.org">irritable bowel diet</a> eligibility for social security disability
  social security ssi application <a href="http://mihuerta.org">irritable bowel system</a> social security disability form
  social security apply for disability social security disability lawyers
  http://mihuerta.org
    broraPumume [21/03/2014 - 09:16:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 9
 • แจ้งลบ
    อยากรู้มากกว่านี้จัง
    รักกี่ [07/03/2014 - 10:02:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 8
 • แจ้งลบ
    wells fargo commercial card [url=http://ritalin.brushd.com/]purchase ritalin online[/url] coventry health care inc
    GoocheCor [18/02/2014 - 01:26:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 7
 • แจ้งลบ
    ชอบมาก
    มิว [28/01/2014 - 11:03:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 6
 • แจ้งลบ
    ดกะเดแเ้
    ขวย [27/01/2014 - 14:36:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 5
 • แจ้งลบ
    ชอบมาก
    มิน [27/01/2014 - 14:34:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 4
 • แจ้งลบ
    1353.116476356+
    เ่้เี้ัเ่ [27/01/2014 - 14:33:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3
 • แจ้งลบ
    &#12467;&#12540;&#12488;&#32;&#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473;&#32;&#20908;&#12467;&#12540;&#12488;&#32;&#12454;&#12540;&#12523;&#32;&#12513;&#12531;&#12474;&#12513;&#12531;&#12474;&#32;&#12473;&#12540;&#12484;&#32;&#12502;&#12521;&#12531;&#12489;&#12467;&#12540;&#12488;&#32;&#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473;&#32;&#12521;&#12531;&#12461;&#12531;&#12464;&#60;&#97;&#32;&#104;&#114;&#101;&#102;&#61;&#34;&#104;&#116;&#116;&#112;&#58;&#47;&#47;&#119;&#119;&#119;&#46;&#116;&#121;&#99;&#103;&#117;&#46;&#99;&#111;&#109;&#34;&#32;&#116;&#105;&#116;&#108;&#101;&#61;&#34;&#12467;&#12540;&#12488;&#32;&#12502;&#12521;&#12531;&#12489;&#32;&#20154;&#27671;&#34;&#62;&#12467;&#12540;&#12488;&#32;&#12502;&#12521;&#12531;&#12489;&#32;&#20154;&#27671;&#60;&#47;&#97;&#62;&#12467;&#12540;&#12488;&#32;&#12502;&#12521;&#12531;&#12489;&#12467;&#12540;&#12488;&#32;&#12510;&#12523;&#12452;&#12514;&#12531;&#12463;&#12524;&#12540;&#12523;&#32;&#50;&#48;&#49;&#51;&#60;&#97;&#32;&#104;&#114;&#101;&#102;&#61;&#34;&#104;&#116;&#116;&#112;&#58;&#47;&#47;&#119;&#119;&#119;&#46;&#98;&#97;&#105;&#106;&#108;&#101;&#98;&#106;&#46;&#99;&#111;&#109;&#34;&#32;&#116;&#105;&#116;&#108;&#101;&#61;&#34;&#12473;&#12540;&#12484;&#32;&#12467;&#12540;&#12488;&#32;&#12513;&#12531;&#12474;&#32;&#12362;&#12377;&#12377;&#12417;&#34;&#62;&#12473;&#12540;&#12484;&#32;&#12467;&#12540;&#12488;&#32;&#12513;&#12531;&#12474;&#32;&#12362;&#12377;&#12377;&#12417;&#60;&#47;&#97;&#62;&#12514;&#12531;&#12463;&#12524;&#12540;&#12523;&#32;&#27005;&#22825;&#12514;&#12531;&#12463;&#12524;&#12540;&#12523;&#32;&#12461;&#12483;&#12474;&#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473;&#32;&#12502;&#12521;&#12531;&#12489;&#60;&#97;&#32;&#104;&#114;&#101;&#102;&#61;&#34;&#104;&#116;&#116;&#112;&#58;&#47;&#47;&#119;&#119;&#119;&#46;&#116;&#121;&#99;&#122;&#97;&#46;&#99;&#111;&#109;&#34;&#32;&#116;&#105;&#116;&#108;&#101;&#61;&#34;&#12467;&#12540;&#12488;&#32;&#12510;&#12523;&#12452;&#34;&#62;&#12467;&#12540;&#12488;&#32;&#12510;&#12523;&#12452;&#60;&#47;&#97;&#62;&#12467;&#12540;&#12488;&#32;&#12458;&#12524;&#12531;&#12472;&#12467;&#12540;&#12488;&#32;&#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473;&#32;&#12502;&#12521;&#12531;&#12489;&#12514;&#12531;&#12463;&#12524;&#12540;&#12523;&#32;&#12460;&#12512;&#12502;&#12523;&#12540;&#60;&#97;&#32;&#104;&#114;&#101;&#102;&#61;&#34;&#104;&#116;&#116;&#112;&#58;&#47;&#47;&#119;&#119;&#119;&#46;&#116;&#121;&#99;&#106;&#101;&#46;&#99;&#111;&#109;&#34;&#32;&#116;&#105;&#116;&#108;&#101;&#61;&#34;&#12467;&#12540;&#12488;&#32;&#12475;&#12540;&#12523;&#34;&#62;&#12467;&#12540;&#12488;&#32;&#12475;&#12540;&#12523;&#60;&#47;&#97;&#62;&#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473;&#32;&#12501;&#12449;&#12483;&#12471;&#12519;&#12531;&#32;&#36890;&#36009;&#32;&#12459;&#12472;&#12517;&#12450;&#12523;&#31179;&#32;&#20908;&#32;&#12501;&#12449;&#12483;&#12471;&#12519;&#12531;&#12467;&#12540;&#12488;&#32;&#12513;&#12531;&#12474;&#32;&#12502;&#12521;&#12531;&#12489;&#60;&#97;&#32;&#104;&#114;&#101;&#102;&#61;&#34;&#104;&#116;&#116;&#112;&#58;&#47;&#47;&#119;&#119;&#119;&#46;&#98;&#97;&#105;&#106;&#108;&#101;&#97;&#102;&#46;&#99;&#111;&#109;&#34;&#32;&#116;&#105;&#116;&#108;&#101;&#61;&#34;&#22799;&#32;&#12473;&#12540;&#12484;&#32;&#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473;&#34;&#62;&#22799;&#32;&#12473;&#12540;&#12484;&#32;&#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473;&#60;&#47;&#97;&#62;


  http://www.colorblog.jp/blog/equi94sig/?date=20131008
  http://www.froosk.com/member/blog_post_view.php?postId=33058
  http://blog.goo.ne.jp/ijnhybfgr654/e/aca52f01dcc51ec91b06b3054bf64dbd
    jounteeAudind [07/11/2013 - 10:58:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    &#12480;&#12483;&#12501;&#12523;&#32;&#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473;&#12467;&#12540;&#12488;&#32;&#12473;&#12540;&#12484;&#32;&#12513;&#12531;&#12474;&#12473;&#12540;&#12484;&#32;&#12467;&#12540;&#12488;&#32;&#22899;&#24615;&#12467;&#12540;&#12488;&#32;&#12499;&#12472;&#12493;&#12473;&#32;&#12513;&#12531;&#12474;&#60;&#97;&#32;&#104;&#114;&#101;&#102;&#61;&#34;&#104;&#116;&#116;&#112;&#58;&#47;&#47;&#119;&#119;&#119;&#46;&#116;&#121;&#99;&#106;&#101;&#46;&#99;&#111;&#109;&#34;&#32;&#116;&#105;&#116;&#108;&#101;&#61;&#34;&#12514;&#12531;&#12463;&#12524;&#12540;&#12523;&#32;&#12450;&#12454;&#12488;&#12524;&#12483;&#12488;&#34;&#62;&#12514;&#12531;&#12463;&#12524;&#12540;&#12523;&#32;&#12450;&#12454;&#12488;&#12524;&#12483;&#12488;&#60;&#47;&#97;&#62;&#12473;&#12540;&#12484;&#32;&#12499;&#12472;&#12493;&#12473;&#12467;&#12540;&#12488;&#32;&#12475;&#12540;&#12523;&#32;&#12513;&#12531;&#12474;&#12467;&#12540;&#12488;&#32;&#12499;&#12472;&#12493;&#12473;&#60;&#97;&#32;&#104;&#114;&#101;&#102;&#61;&#34;&#104;&#116;&#116;&#112;&#58;&#47;&#47;&#119;&#119;&#119;&#46;&#98;&#97;&#105;&#106;&#108;&#101;&#98;&#118;&#46;&#99;&#111;&#109;&#34;&#32;&#116;&#105;&#116;&#108;&#101;&#61;&#34;&#12514;&#12531;&#12463;&#12524;&#12540;&#12523;&#32;&#115;&#97;&#99;&#97;&#105;&#34;&#62;&#12514;&#12531;&#12463;&#12524;&#12540;&#12523;&#32;&#115;&#97;&#99;&#97;&#105;&#60;&#47;&#97;&#62;&#12524;&#12487;&#12451;&#12473;&#32;&#26381;&#32;&#36890;&#36009;&#12467;&#12540;&#12488;&#32;&#12459;&#12521;&#12540;&#12495;&#12483;&#12488;&#32;&#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473;&#60;&#97;&#32;&#104;&#114;&#101;&#102;&#61;&#34;&#104;&#116;&#116;&#112;&#58;&#47;&#47;&#119;&#119;&#119;&#46;&#116;&#121;&#99;&#105;&#118;&#46;&#99;&#111;&#109;&#34;&#32;&#116;&#105;&#116;&#108;&#101;&#61;&#34;&#109;&#111;&#110;&#99;&#108;&#101;&#114;&#34;&#62;&#109;&#111;&#110;&#99;&#108;&#101;&#114;&#60;&#47;&#97;&#62;&#12467;&#12540;&#12488;&#32;&#12499;&#12472;&#12493;&#12473;&#12479;&#12488;&#12521;&#12473;&#32;&#12480;&#12454;&#12531;&#32;&#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473;&#12514;&#12531;&#12463;&#12524;&#12540;&#12523;&#32;&#24125;&#23376;&#60;&#97;&#32;&#104;&#114;&#101;&#102;&#61;&#34;&#104;&#116;&#116;&#112;&#58;&#47;&#47;&#119;&#119;&#119;&#46;&#116;&#121;&#99;&#105;&#114;&#46;&#99;&#111;&#109;&#34;&#32;&#116;&#105;&#116;&#108;&#101;&#61;&#34;&#12467;&#12540;&#12488;&#32;&#12513;&#12531;&#12474;&#32;&#36890;&#36009;&#34;&#62;&#12467;&#12540;&#12488;&#32;&#12513;&#12531;&#12474;&#32;&#36890;&#36009;&#60;&#47;&#97;&#62;&#12480;&#12454;&#12531;&#32;&#12454;&#12540;&#12523;&#12513;&#12531;&#12474;&#32;&#12480;&#12454;&#12531;&#12450;&#12454;&#12488;&#12524;&#12483;&#12488;&#32;&#12502;&#12521;&#12531;&#12489;&#60;&#97;&#32;&#104;&#114;&#101;&#102;&#61;&#34;&#104;&#116;&#116;&#112;&#58;&#47;&#47;&#119;&#119;&#119;&#46;&#116;&#121;&#99;&#104;&#110;&#46;&#99;&#111;&#109;&#34;&#32;&#116;&#105;&#116;&#108;&#101;&#61;&#34;&#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473;&#32;&#26381;&#32;&#12502;&#12521;&#12531;&#12489;&#34;&#62;&#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473;&#32;&#26381;&#32;&#12502;&#12521;&#12531;&#12489;&#60;&#47;&#97;&#62;


  http://yaplog.jp/rtlovelive/archive/35
  http://ameblo.jp/shishangrens/entry-11632031624.html
  http://ameblo.jp/ameba9b9/entry-11631230444.html
    jounteeAudind [14/10/2013 - 20:04:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    &#32;&#117;&#109;&#98;&#114;&#101;&#108;&#108;&#97;&#32;&#114;&#101;&#101;&#102;&#32;&#26085;&#20632;&#109;&#105;&#110;&#105;&#32;&#25240;&#12426;&#12383;&#12383;&#12415;&#12456;&#12490;&#12513;&#12523;&#12524;&#12452;&#12531;&#12502;&#12540;&#12484;&#97;&#105;&#103;&#108;&#20632;&#32;&#108;&#101;&#100;&#32;&#12471;&#12515;&#12493;&#12523;&#32;&#36001;&#24067;&#32;&#20154;&#27671;&#12456;&#12490;&#12513;&#12523;&#12524;&#12452;&#12531;&#12502;&#12540;&#12484;&#50;&#48;&#49;&#50;&#24180;&#32;&#12502;&#12540;&#12484;&#60;&#97;&#32;&#104;&#114;&#101;&#102;&#61;&#34;&#104;&#116;&#116;&#112;&#58;&#47;&#47;&#119;&#119;&#119;&#46;&#115;&#104;&#112;&#109;&#117;&#115;&#105;&#99;&#97;&#108;&#46;&#99;&#111;&#109;&#34;&#32;&#116;&#105;&#116;&#108;&#101;&#61;&#34;&#26032;&#23487;&#32;&#99;&#111;&#97;&#99;&#104;&#32;&#20154;&#27671;&#32;&#36001;&#24067;&#32;&#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473;&#34;&#62;&#26032;&#23487;&#32;&#99;&#111;&#97;&#99;&#104;&#32;&#20154;&#27671;&#32;&#36001;&#24067;&#32;&#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473;&#60;&#47;&#97;&#62;&#12371;&#12540;&#12385;&#32;&#12503;&#12521;&#12480;&#32;&#20154;&#27671;&#20632;&#32;&#20385;&#26684;&#32;&#12458;&#12471;&#12515;&#12524;&#12394;&#12502;&#12521;&#12531;&#12489;&#38632;&#20632;&#32;&#12458;&#12471;&#12515;&#12524;&#32;&#12502;&#12521;&#12531;&#12489;&#60;&#97;&#32;&#104;&#114;&#101;&#102;&#61;&#34;&#104;&#116;&#116;&#112;&#58;&#47;&#47;&#119;&#119;&#119;&#46;&#98;&#101;&#115;&#105;&#100;&#101;&#115;&#106;&#112;&#46;&#99;&#111;&#109;&#34;&#32;&#116;&#105;&#116;&#108;&#101;&#61;&#34;&#12454;&#12456;&#12473;&#12479;&#12531;&#12502;&#12540;&#12484;&#32;&#12525;&#12531;&#12464;&#34;&#62;&#12454;&#12456;&#12473;&#12479;&#12531;&#12502;&#12540;&#12484;&#32;&#12525;&#12531;&#12464;&#60;&#47;&#97;&#62;&#12458;&#12471;&#12515;&#12524;&#12502;&#12540;&#12484;&#12459;&#12472;&#12517;&#12450;&#12523;&#12502;&#12540;&#12484;&#20632;&#32;&#25240;&#12426;&#12383;&#12383;&#12415;&#32;&#36605;&#37327;&#32;&#12362;&#27922;&#33853;&#32;&#20632;&#60;&#97;&#32;&#104;&#114;&#101;&#102;&#61;&#34;&#104;&#116;&#116;&#112;&#58;&#47;&#47;&#119;&#119;&#119;&#46;&#98;&#101;&#108;&#116;&#106;&#112;&#46;&#99;&#111;&#109;&#34;&#32;&#116;&#105;&#116;&#108;&#101;&#61;&#34;&#26085;&#20632;&#32;&#12475;&#12522;&#12540;&#12492;&#32;&#12521;&#12466;&#12540;&#12472;&#32;&#20516;&#27573;&#34;&#62;&#26085;&#20632;&#32;&#12475;&#12522;&#12540;&#12492;&#32;&#12521;&#12466;&#12540;&#12472;&#32;&#20516;&#27573;&#60;&#47;&#97;&#62;&#12467;&#12540;&#12481;&#32;&#12513;&#12531;&#12474;&#32;&#12503;&#12521;&#12480;&#12496;&#12483;&#12464;&#12450;&#12454;&#12488;&#12524;&#12483;&#12488;&#12467;&#12540;&#12481;&#32;&#21517;&#21476;&#23627;&#32;&#36001;&#24067;&#32;&#20154;&#27671;&#32;&#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473;&#12456;&#12540;&#12464;&#12523;&#12398;&#12524;&#12452;&#12531;&#12502;&#12540;&#12484;&#60;&#97;&#32;&#104;&#114;&#101;&#102;&#61;&#34;&#104;&#116;&#116;&#112;&#58;&#47;&#47;&#119;&#119;&#119;&#46;&#98;&#101;&#108;&#111;&#118;&#101;&#100;&#106;&#112;&#46;&#99;&#111;&#109;&#34;&#32;&#116;&#105;&#116;&#108;&#101;&#61;&#34;&#12456;&#12490;&#12513;&#12523;&#12524;&#12452;&#12531;&#12502;&#12540;&#12484;&#104;&#117;&#110;&#116;&#101;&#114;&#32;&#20844;&#24335;&#12469;&#12452;&#12488;&#34;&#62;&#12456;&#12490;&#12513;&#12523;&#12524;&#12452;&#12531;&#12502;&#12540;&#12484;&#104;&#117;&#110;&#116;&#101;&#114;&#32;&#20844;&#24335;&#12469;&#12452;&#12488;&#60;&#47;&#97;&#62;&#99;&#111;&#97;&#99;&#104;&#32;&#26032;&#23487;&#32;&#36001;&#24067;&#32;&#21475;&#12467;&#12511;&#21517;&#21476;&#23627;&#32;&#99;&#111;&#97;&#99;&#104;&#32;&#99;&#111;&#97;&#99;&#104;&#32;&#26412;&#29289;&#99;&#111;&#97;&#99;&#104;&#32;&#12471;&#12519;&#12483;&#12503;&#32;&#99;&#111;&#97;&#99;&#104;&#32;&#12522;&#12517;&#12483;&#12463;&#60;&#97;&#32;&#104;&#114;&#101;&#102;&#61;&#34;&#104;&#116;&#116;&#112;&#58;&#47;&#47;&#119;&#119;&#119;&#46;&#98;&#101;&#110;&#99;&#104;&#106;&#112;&#46;&#99;&#111;&#109;&#34;&#32;&#116;&#105;&#116;&#108;&#101;&#61;&#34;&#12456;&#12490;&#12513;&#12523;&#12524;&#12452;&#12531;&#12502;&#12540;&#12484;&#97;&#105;&#103;&#108;&#101;&#34;&#62;&#12456;&#12490;&#12513;&#12523;&#12524;&#12452;&#12531;&#12502;&#12540;&#12484;&#97;&#105;&#103;&#108;&#101;&#60;&#47;&#97;&#62;  http://yaplog.jp/rtlovelive/archive/29
  http://sapporo.100miles.jp/gou44ride/daily/20131005
    XRumerTest [05/10/2013 - 22:10:53]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *
   
  « เมษายน 2557 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30
  ดูปฏิทินทั้งหมด
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  43 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
  โทรศัพท์ 077-200921,077-200791